Novinky ze stavby

Přeložky inženýrských sítí jsou za námi.

Na stavbě nyní probíhají zemní práce – výkopy pro základové konstrukce, příprava pilotovací úrovně pro hlubinné založení objektů na vrtaných pilotech

 

Zpět na hlavní stránku