První patro objektu B1 téměř dokončeno!

Práce pokračují v plném proudu a my finišujeme první patro bytového domu B1.

Dále máme již dokončenou základovou desku objektu D a co nevidět začneme zdít i zde. 

 

Zpět na hlavní stránku