Standardy

Bydlení, které můžete zístkat, není jen přívětivé k přírodě. Nabízí také vysoký životní komfort pro všechny věkové kategorie. Aby tomu tak bylo, dali jsme si záležet na funkčním rozložení bytů, kvalitních materiálech a dostatku zeleně v nejbližším okolí domů. Pro obyvatele bytů jsou k dispozici venkovní parkovací stání situovaná kolem komplexu.

Brožura standardů ke stažení
Techncké standardy

  • Splňujeme náročnost nejnovějších energetických předpisů
  • Okna osazena trojskly
  • Nadstandardní zateplení
  • Možnost na napojení ohřevu vody na fotovoltaiku

Klidné bydlení v tradičním duchu, ale s nízkými provozními náklady. Takto se dá charakterizovat výstavba nízkoenergetických bytů v lokalitě Bučovice. Domy tvoří ucelený areál s vyřešenou dopravní dostupností a s bezpečným a z oken domů dobře kontrolovatelným prostorem pro volný čas dětí. Všechny objekty jsou dle současné velmi striktní legislativy energeticky zatříděny do kategorie B.

Legislativní požadavky na technické řešení ohledně spotřeby energií se neustále "zpřísňují" a v současnosti jsou nejpřísnější v historii. Jednoduchým porovnáním zcela shodného objektu, postaveného v nedávno platných standardech, dojdeme v našem projektu, jež je připraven dle závazných norem od roku 2019 ke spotřebě o více než třetinu nižší - tzn. o třetinu nižší náklady na vytápění. Objekty jsou nadstandardně zatepleny 200 mm tepelné izolace z šedého grafitového eps, okna jsou zasklena izolačními trojskly Ug=0,6 W/m2K, která se používají u pasivních domů. Pro vytápění a ohřev teplé vody se používá nákladově optimální kombinace malých kondenzačních kotlů v centrálním zdroji na zemní plyn s lokálními nepřímotopnými zásobníky teplé vody. Tyto bivalentní zásobníky je možno do budoucna individuálně napojit na elektrický ohřev jak z centrálního rozvodu, tak z případné fotovoltaiky na vhodně orientovaných střechách objektů.

Každý z bytů v objektech má osazeny přesné kalorimetry pro rozúčtování spotřeby jak na straně vytápění, tak na straně tepla spotřebovaného pro ohřev vody. Otopná soustava každého z bytů je navržena jako moderní jednotrubkový rozvod tak, aby byl každý majitel v maximální míře svým vlastním hospodářem nad energetickým rozúčtováním. Nízké provozní náklady je tak možno nezávisle na sousedech individuálně přizpůsobit potřebám každé rodiny.